Šta može VERACITY da otkrije

VERACITY

VERACITY

 VERACITY je tačan, bezbedan, pristupačan i brz neinvazivni prenatalni test za otkrivanje fetalnih hromozomskih aneuploidija u pojedinačnim i blizanačkim trudnoćama. Može se izvesti počevši od 10-e nedelje trudnoće. Test je bezbedan i za majku i za plod, potrebno je samo uzeti uzorak krvi od majke. Osetljivost i specifičnost VERACITY-ja je pokazana u tri potvrdjene kliničke studije na stotinama uzoraka.

Šta može VERACITY da otkrije?    
    Autozomalne aneuloidije   Trizomija 21       Trizomija 18         Trizomija 13 Daunov sindrom         Edvardsov sindrom     Patau sindrom   Aneuploidije polnih hromozoma (samo kod pojedinačne trudnoće)  Monozomija X   Tarnerov sindrom Trizomija X          Tripl X sindrom XXY           Klineferterov sindrom XYY   Jakobsov sindromPol fetusa Koje su prednosti VERACITY-ja?   SIGURNOST Neinvazivni test koristi običan uzorak krvi bez rizika za majku i fetus. PRECIZNOST Vise od 99% osetljivosti i specifičnosti u otkrivanju trizomija ploda. BRZINA Moze da se koristi od 10-e nedelje trudnoce, rezultati se dobijaju za nekoliko dana. POVERENJE Potvrdjen je u tri studije koristeći stotine uzoraka. Koriste ga zdravstveni radnici širom sveta.Kako mogu da se testiram?   a)-VERACITY možete uraditi posle 10-e nedelje trudnoće b)-Razgovarajte sa svojim doktorom o VERACITY c)-Vaš doktor ili laboratorija će uzeti uzorak i poslati ga na analizu d)-DNK je izolovana i analizirana korišćenjem VERACITY-ja e)-Rezultati VERACITY su dostupni kod Vašeg lekara za nekoliko dana f)-Vaš lekar će Vas kontaktirati da razgovarate o rezultatima VERACITY   Cesto postavljana pitanja 
1.       Šta je NIPT? NIPT je neinvazivni prenatalni test koji analizira ćelije bez DNK u krvi majke da se otkriju nasledni poremećaji, kao što su trizomije i aneuploidije polnih hromozoma u fetusu. 
  2.       Šta je VERACITY? VERACITY je nova generacija neinvazivnog prenatalnog testa koji precizno otkriva Daunov sindrom, Edvardsov sindrom i Patau sindrom, tri najčešće nasledne bolesti fetusa kao i druge sindrome izazvane aneuploidijom X ili Y hromozoma. VERACITY takodje pruža mogućnost da se ustanovi pol deteta.  
  3.       Zašto je VERACITY važan? Neinvazivno prenatalno testiranje je važno jer omogućava da se na siguran i precizan način testira beba pre rodjenja na nasledne bolesti, od kojih je najčešći Daunov sindrom. Pre uvodjenja ovog revolucionarnog testa, opcije za testiranje na Daunoov sindrom su bile ili skrining metode, kao što je ultrazvuk u kombinaciji sa drugim laboratorijskim testovima, koje su manje precizne (810-95%) ili prenatalna dijagnoza koja ima veću preciznost, ali koriste invazivne metode (amniocenteza ili biopsija horionskih cuoica (CVS) koje imaju 0.5% rizika za pobačaj. 
  4.       Šta su Daunov sindrom, Edvardsov sindrom i Patau sindrom? Daunov sindrom, Edvardsov sindrom i Patau sindrom su nasledne bolesti izazvane trizomijom hromozoma. Daunov sindrom se javlja kao posledica viška hromozoma 21, dok je Edvardsov sindrom ili Patau sindrom posledica viška hromozoma 18 odnosno 13. Daunov sindrom karakterišu intelektualna oštećenja i urodjene anomalije, javlja se u 1:700 trudnoća, češće kod žena preko 35 godina starosti. Edvardsov i Patau sindrom se redje javljaju u 1:3000 odnosno 1:10000 trudnoća I karakterišu ih urodjene anomalije I nemogućnost da se preživi prva godina života. 
  5.       Šta su aneuploidije polnih hromozoma? Aneuploidije polnih hromozoma su nasledne bolesti izazvane prisustvom ili odsustvom polnog hromozoma. Pol osobe odredjuje 23-i par hromozoma. Žene imaju dva X hromozoma (XX), a muškarci jedan X I jedan Y hromozom (XY). Postoje četiri glavne aneuoloidije polnih hromozoma: Turnerov sindrom karakterise prisustvo samo jednog X hromozoma (X) Triple sindrom karakterise prisustvo tri X hromozoma (XXX) Klineferterov sindrom prisustvo dva X I jednog Y hromozoma (XXY) Jakobov sindrom karakterise prisustvo jednog X I dva Y hromozoma (XYY)
Pitajte svog lekara o korišćenju VERACITY-ja u otkrivanju ovih fetalnih hromozomskih aneuploidija.  
  1.       Žašto izabrati VERACITY VERACITY je nova generacija neinvazivnog prenatalnog testa sa najvećom preciznošću, koji može da se koristi kod pojedinačnih trudnoča posle 10-e nedelje kao i trudnoća začetih vantelesnom oplodnjom (VTO). Velika preciznost VERACITY-ja je prikazana u nekoliko potvrdjenih klinickih studija na stotinama uzoraka. VERACITY je veoma brz, Vaš doktor dobija rezultate samo nekoliko dana posle prijema uzorka u našu laboratoriju. VERACITY je siguran test za oboje – i za majku i za plod jer se izvodi pomoću jednostavnog uzimanja krvi.  
  2.       Kako se VERACITY koristi? Za VERACITY je nephodno da krv uzme Vaš doktor ili stručno medicinsko lice. Uzorak krvi se šalje u našu laboratoriju i rezultati ce biti dostupni kod Vašeg doktora za nekoliko dana sa kojim ćete razgovarati o rezultatima VERACITY-ja i on će Vam pružiti sve neophodne savete.  
  3.       Kolika je cena VERACITY-ja? VERACITY je nova generacija ciljanog neinvazivnog prenatalnog testa. Njegova jedinstvena namena potvrdjuje njegovu veliku preciznost i cini ga veoma pristpacnim testom za otkrivanje aneuploidija polnih hromozoma. Molimo Vas, obratite se Vašem lekaru u vezi troškova VERACITY-ja i opcija plaćanja u Vašoj zemlji. 
  4.       Imam i druga pitanja. Kako mogu da dobijem dodatne informacije? Molimo Vas kontaktirajte Vašeg doktora ili stručno medicinsko lice za sve dodatne informacije.

View our Works